OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ZAMOŚCIU W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

przez | 18 października 2022

1.„Wybieram szkołę ponadpodstawową  i zawód” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, którego celem jest skonfrontowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadpodstawowe i rynek pracy.

2. ,, Kim chcę być?” – warsztat psychologiczny dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego w trakcie którego uczniowie mają okazję przygotować się do  aktywnego wyboru dalszej drogi kształcenia i wejścia na rynek pracy.

3. ,,Pierwsze kroki na rynku pracy,, – warsztat psychologiczny dla uczniów klas IV technikum przygotowujący uczniów do aktywnego wejścia na rynek pracy – autoprezentacja, rozmowa z pracodawcą.

3..Zadania statutowe:

– indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych, która zawiera ocenę zainteresowań, uzdolnień  i umiejętności, które są podstawą planowania ścieżki zawodowej (wybór szkoły średniej czy kierunku studiów). 

– prelekcje i warsztaty tematyczne dla rodziców (wspieranie dziecka w wyborze szkoły średniej i planowaniu dalszego kierunku kształcenia czy ścieżki zawodowej; przeprowadzenia spotkania na konkretny podany temat z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego ).

– warsztaty tematyczne dla nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie tematyki związanej z doradztwem edukacyjno-zawodowym.