Urszula Pawełczak

przez | 16 października 2013

 

Urszula Pawełczak – logopeda

 


Wykształcenie: Ukończyła Wydział Pedagogiczny na WSP w Rzeszowie i Podyplomowe Studium Logopedii na UMSC w Lublinie a także ukończyła półroczny kurs logopedii praktycznej zorganizowany przez STO w Warszawie i inne liczne praktyczne kursy dotyczące zaburzeń mowy np. diagnoza i terapia afazji, wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami, profilaktyka logopedyczna, diagnoza i terapia jąkania, terapia logopedyczna z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Praca: Prowadzi indywidualną terapię mowy dzieci i młodzieży z jąkaniem, dysfunkcjami rozwojowymi, zaburzeniami artykulacyjnymi i inne; przez 5 lat wspólnie z Grażyną Dawid prowadziła, według programu autorskiego, grupową terapię dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Kontakt :telefon 0 84 6395699 wewnętrzny 31